אייקון מכרזים לא פעילים

מכרזים לא פעילים

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרזים > מכרזים לא פעילים

במידה והינכם מעוניינים בקבלת עותק מונגש של מסמכי המכרז עליכם לפנות בציון מס' המכרז באמצעות דוא"ל michrazim@aac.ac.il וישלח לכם חומר בהתאם.

 

AAC Version 2.9