אייקון ועדת איתור לבחירת נשיא/ה למכללה

ועדת איתור לבחירת נשיא/ה למכללה

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרזים > מכרזים לא פעילים > ועדת איתור לבחירת נשיא/ה למכללה

המכללה האקדמית אשקלון הקימה ועדת איתור לבחירת נשיא/ה למכללה

 

ועדת האיתור פונה בזאת לקבלת הצעות למועמדות לתפקיד של נשיא/ה של המכללה האקדמית אשקלון

 

 1. התכונות הדרושות*:
 • פרופסור מן המניין המכהן או שכיהן במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המל"ג.
 • המועמד שייבחר יידרש להקדיש את מלוא זמנו לתפקידו כנשיא המכללה.
 • בעל מוניטין מחקרי .
 • בעל היכרות עמוקה עם מערכות ההשכלה הגבוהה, כולל פיתוח וקידום של תוכניות לימוד אקדמיות.
 • בעל ניסיון בניהול אקדמי בכיר באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בארץ או בעולם.
 • מחויבות למעורבות בפעילות קהילתית וחברתית.
 • יכולת ייצוג של המוסד בפני גורמי ממשלה, ציבור ואקדמיה בארץ ובחו"ל.
 • יזמות, מנהיגות ויכולת לקדם את פיתוחה האקדמי של המכללה.
 1. מועד כניסה משוער לתפקיד: בהקדם, לאחר אישור המוסדות הרלוונטיים במכללה.
 1. כל המעוניין להגיש מועמדות נדרש להמציא לוועדת האיתור קורות חיים מפורטים עד ליום 18.3.21 בשעה 12:00. קורות החיים יומצאו לידי מזכיר הוועדה, עו"ד אליעזר רפלד, במשרדי המכללה האקדמית אשקלון בדוא"ל eliezerr@aac.ac.il

 

   * כל האמור לעיל בלשון זכר מכוון לשני המינים.

 

AAC Version 2.9