בהצלחה בבחינות ומכל הבחינות!

מדור הבחינות

אייקון טפסים להורדה

טפסים להורדה

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > טפסים להורדה

טופס בקשה להיבחן בשתי בחינות ברצף

לפגישת ייעוץ