אייקון כל מה שצריך לדעת על היבחנות מרחוק תשפ"א, סמסטר א

כל מה שצריך לדעת על היבחנות מרחוק תשפ"א, סמסטר א'

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > כל מה שצריך לדעת על היבחנות מרחוק תשפ"א, סמסטר א'
מתווה הבחינות
מה מתווה הבחינות?
בחינות סמסטר א' יתקיימו ברובן במתכונת מקוונת באמצעות מערכת Moodle (מודל), כאשר אחוז מסוים של הבחינות יוחרג, לבקשת החוגים, ויתקיים כבחינות פרונטליות.
הבחינות הפרונטליות יתקיימו בקמפוס המכללה, בהתאם למגבלות ותוך הקפדה מקסימלית על הוראות משרד הבריאות.
אופי הבחינות
איך אני יודע מה אופי המבחן?
עדכון על אופי הבחינה מופיע במידע האישי שלכם, בלוח הבחינות בשם הבחינה הצפויה.
בחינות שיתקיימו מרחוק יופיעו כבחינות מקוונות ובחינות שיתקיימו בקמפוס המכללה יופיעו כבחינות פרונטליות ותשובץ להן כיתת בחינה כמה ימים לפני מועד הבחינה בהתאם.
הגבלות
מה אסור?
אסור להשתמש בחשבון משתמש שאינו שלך.
אסור להשתמש בתמונת רקע או הקפאת תמונה.
אסור להקליט או לצלם.
ממשק המבחן
האם הסטודנטים יידרשו להשתמש בתוכנת האונליין של "תומקס" בבחינות?
לא. הבחינות מרחוק יתקיימו דרך מערכת המודל
לו"ז הבחינות
מה קורה כאשר יש שתי בחינות באותו יום ובאותה שעה?
יש להיכנס למידע האישי תחת מדור בחינות למלא טופס בשם "שתי בחינות ברצף". יש למלא ולהגיש את הטופס המקוון.
נסיבות אישיות
אני הורה לילדים צעירים בגיל גן ובי"ס יסודי ואינני יכול להיבחן בתקופת הסגר. מה עליי לעשות?
יש לפנות לאחראית מנהלית בחוג עם האישורים הנדרשים כדי להגיש בקשה לוועדה לקביעת מעמד למתן מועד בחינה נוסף.
אני סטודנט בסיכון ויש לי מבחן פרונטלי. מה עליי לעשות?
סטודנט בסיכון (בעלי אישורים רפואיים מתאימים) יפנה לאחראית המנהלית בחוג בבקשה לתיאום מבחן חלופי, בכפוף לאישור ראש החוג הרלוונטי.
התאמות לזכאים
קיבלתי אישור להתאמות בבחינות ממרכז התמיכה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. כיצד ניתן לממש אותן בבחינות?
התאמה של הארכת זמן מוזנת באופן אוטומטי. זכאות להתאמות נוספות תתאפשר בהצגת אישור ההתאמות בעת הצורך.
מהו המועד האחרון להגשת אבחונים/ מסמכים רפואיים לצורך קבלת התאמות בבחינות?
ניתן להגיש מסמכים למרכז התמיכה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במהלך כל שנת הלימודים. עם זאת, ניתן יהיה לממש את ההתאמות בפועל החל מ 14 יום לאחר קבלת אישור ההתאמות ממרכז התמיכה.
לפרטים נוספים טל' – 08-6789294 לקבלת הסבר על התהליך והדרישות לכל סוג התאמה.
סביבת ההיבחנות
איך להיערך לקראת המבחן?
אנו ממליצים להיערך ולארגן סביבת בחינה נאותה ושקטה ובה כל האמצעים שיאפשרו לכם להיבחן ולהגיע להצלחה מקסימלית, ללא קשיים טכניים במהלך הבחינה. לשם כך יש להכין מראש :
 מחשב עם חיבור יציב לאינטרנט בו תקיימו את הבחינה במערכת Moodle
 תעודה מזהה לשם הזדהות בתחילת הבחינה
 מצלמה ומיקרופון לזום ממכשיר נוסף שאינו מחשב הבחינה.
 מומלץ להתחבר לזום ממכשיר נוסף שאינו מחשב הבחינה.
 מומלץ להצטייד מראש במטען על מנת למנוע התנתקות במהלך הבחינה וכך גם הפרעה למהלכה התקין.
 סביבת העבודה תהיה נקיה מחומרי עזר אסורים לשימוש- במהלך הבחינה ייתכן ותידרשו להציג את סביבת הבחינה למשגיחים.
 על הנבחן להיות בחדר סגור לבד במהלך כל הבחינה. בחינה שתתבצע ע"י מספר נבחנים השוהים באותו חדר –תיפסל.
סביבת הלמידה שלי רועשת, האם יש אפשרות לקבל אישור לאוזניות?
לא. ניתן להשתמש באטמי אוזניים ספוגיים.
האם ניתן להיבחן באופן מקוון בקמפוס?
בעיקרון כן. יש להפנות לכך בקשה אישית דרך המידע האישי בפורום פנייה אישית אל מדור בחינות.
אין לי סביבת היבחנות אופטימלית (שותפים, ילדים, אינטרנט לא יציב, רעש של בנייה….). מה ניתן לעשות?
ניתן לבוא להיבחן בקמפוס. אך, יש להפנות לכך בקשה אישית דרך המידע האישי בפורום פנייה אישית אל מדור בחינות.
חסר לי ציוד הדרוש לבחינה (מצלמה, מיקרופון…). מה ניתן לעשות?
יש לדאוג לכך מראש. במקרים מיוחדים ניתן לפנות ללשכת דיקאן הסטודנטים.
האם ניתן להיבחן בקמפוס במקום בחינה מקוונת?
לא. הבחינה תתקיים בצורה שפורסמה מראש.
הרעש של הנבחנים האחרים בזום מפריע לי.
ניתן להנמיך או לכבות את הווליום בזום, אך צריך לעקוב אחרי הצ'אט.
הגעה לבחינה
איך נרשמים למועד ב'?
סטודנט שלא נבחן במועד א' או נכשל במועד א' רשום באופן אוטומטי למועד ב'.
סטודנט המבקש לשפר ציון צריך להירשם דרך מערכת המידע האישי עד 10 ימים לפני המבחן.
נרשמתי למועד ב' אולם אין בכוונתי/ ביכולתי לגשת. מה צפוי להיות הציון?
הציון האחרון שקיבלת קובע.
בקורס שבו הבחינה היא פרונטלית ואני לא יכול/ מעוניין להגיע לבחינה הנ"ל מסיבות אישיות. מה עלי לעשות כדי להיבחן באופן מקוון?
בקורס שבו הבחינה פרונטלית לא ניתן להיבחן מרחוק.
עמידה בזמנים
האם ניתן להיכנס למבחן באיחור?
ניתן לאחר לבחינה עד 15 דקות. במידה וסטודנט יאחר מעבר לכך, המבחן שלו ייפסל.
מה קורה אם אני מגיש את הבחינה באיחור של כמה דקות?
המבחנים במערכת מודל מתוזמנים. המבחן יינעל בדיוק בשעה היעודה ותלמיד שטרם הגיש את הבחינה לא יוכל להשלים אותה. לכן יש להקפיד מאוד על הגשה בזמן.
האם במבחנים יש הגבלת זמן למענה על כל שאלה?
הדבר נתון להחלטת המרצה- יש להתעדכן מראש עם המרצה.
ממשק המבחן
האם במהלך הבחינה הסטודנטים צריכים להישאר מחוברים לזום?
על מנת לשמור על טוהר הבחינות, חלק מהבחינות המקוונות יתקיימו במקביל להשגחה מלאה בזום. יש להתעדכן מול המרצה.
במבחן פתוח או בשאלה פתוחה, האם צריך לענות בכתב יד על גבי דף, לסרוק ולשלוח, או שצריך להקליד את התשובות בקובץ וורד?
על הסטודנטים לפעול בהתאם להנחיות שנתן המרצה.
האם במבחנים סגורים ניתן לחזור אחורה לשאלה שכבר עניתי עליה?
הדבר נתון להחלטת המרצה- יש להתעדכן מראש עם המרצה.
הפסקה במהלך הבחינה
האם מותר לצאת לשירותים במהלך הבחינה?
אסור, פרט לבעלי אישור מתאים ולנשים הרות.
שימוש בחומרי עזר
האם ניתן להיעזר בחומר עזר במהלך הבחינה?
ככלל, לא ניתן להיעזר בחומר עזר, אלא אם כן המרצה אישר זאת במפורש, וזה רשום בהוראות למבחן.
קשר עם המרצה במהלך המבחן
איך אוכל לפנות למרצה במהלך הבחינה?
כל מרצה יעביר לסטודנטים את דרכי ההתקשרות עמו. המרצים יהיו זמינים לסטודנטים במהלך הבחינה בערוצי התקשורת שנמסרו לסטודנטים. יש לוודא מראש את ערוצי התקשורת עם כל מרצה.
שינויים במהלך המבחן
אם יהיה שינוי במהלך המבחן (שינוי אחת השאלות, משך הבחינה וכו') – כיצד יודיעו על כך לסטודנטים?
במידה ויחולו שינויים כלשהם במהלך המבחן, המרצה יודיע על כך לסטודנטים בזום או בערוץ התקשורת שהוא הגדיר.
שימוש בטלפון סלולרי
האם הטלפון הנייד יכול להיות לידי במהלך הבחינה? ובאיזה מצב אני נדרש להשאיר אותו?
הטלפון צריך להיות כבוי, אלא אם ניתנו הנחיות אחרות ע"י המרצה או האחראי מטעמו. בכל מקרה, אין להשתמש במכשיר הנייד לעניינים שעלולים לפגוע בטוהר הבחינה.
תקלות טכניות
מה עליי לעשות אם יש לי תקלה טכנית לפני המבחן?
לטיפול בתקלות טכניות לפני המבחן על הסטודנטים לפנות למרכז התמיכה בטל 08-6789161.
הגיעה שעת הבחינה ואני לא רואה שהבחינה מופיעה אצלי במודל. מה לעשות?
על הסטודנטים לפנות למרצה.
מה קורה אם באמצע הבחינה החשמל או האינטרנט נופלים אצלי בבית?
על הסטודנטים לעדכן את המרצה. ככלל, אין פתרון לזה אלא אם המרצה נתן פתרון שמקובל עליו. עם זאת, ברוב המקרים, בנפילת אינטרנט קצרה, ניתן להתחבר מחדש והמערכת תחזיר את הסטודנט למקום בו היה בבחינה. המידע שכבר הוזן יישמר.
ציון המבחן
במידה וניגשים למועד ב', מה הציון הקובע?
הציון האחרון קובע.
בעקבות משבר הקורונה ניתנה הקלה – במבחנים פרונטליים בלבד יאושר הציון הגבוה מבין הציונים במועדי הבחינות
AAC Version 2.9