אייקון מהחלטות ועדת המשמעת

מהחלטות ועדת המשמעת

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > חדשות והודעות מדור בחינות > מהחלטות ועדת המשמעת

ועדת המשמעת מאחלת לכם הצלחה בבחינות ומזהירה בזאת, כי יינקטו אמצעים משמעתיים חריפים כנגד סטודנטים שיפגעו בטוהר הבחינות ו/או בהתנהגות בלתי הולמת.

להלן מס' החלטות מוועדת המשעות האחרונה: 

  1. סטודנט שהורשע בהונאה בבחינות, הורחק מהמכללה לאלתר.
  2. סטודנט שהורשע בהונאה בבחינה, הורחק מהמכללה ע"ת, תוספת קורס בתחום האתיקה והמוסר ונזיפה בתיקו האישי.
  3. סטודנט שהושרע בהונאה בבחינה, הורחק מהמכללה ע"ת, תוספת קורס בתחום האתיקה והמוסר, ביטול הישגים לימודים ונזיפה בתיקו האישי.
  1. סטודנטית שהורשעה בהתנהגות בלתי הולמת במעונות המכללה נדונה לעונשים הבאים: הרחקה מהמעונות לאלתר, הרחקה מהמכללה על תנאי, תוספת קורס בנושא אתיקה ומוסר.
  2. סטודנטית שהורשעה בהתנהגות בלתי הולמת, נידונה לההרחקה ע"ת מהמכללה, תוספת קורס בתחום האתיקה והמוסר ונזיפה שתירשם בתיקה האישי.
  3. סטודנט שהורשע בהתנהגות בלתי הולמת בעת בחינה, נידון להרחקה ע"ת מהמכללה, תוספת קורס בתחום האתיקה והמוסר ונזיפה בתיק האישי.

נא שימרו על טהר המידות!

AAC Version 2.9