אייקון התאמות בבחינות

התאמות בבחינות

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > התאמות בבחינות

סטודנט המבקש לקבל התאמה/ הקלה ייגש למרכז התמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים בתחילת שנה.

ראה מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים

 

בכל התאמה הקשורה להריון/ שמירת הריון/ עולים חדשים עד 5 שנים בארץ יש לפנות לרכזת ההתאמות: הגב' בת אל צ'רני 

 

• משניתנו האישורים המתאימים (לדוגמה: הקראה, שכתוב, שעתוק, חדר נפרד, הגדלת שאלון, מעבדת מחשבים או הכתבת תשובות הבחינה לבוחן), על הסטודנט להירשם דרך המידע האישי לכל בחינה בה הוא מבקש הקלות ולבחור את ההקלה המבוקשת.
• יש להירשם דרך המידע האישי לבחינה מותאמת לא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד הבחינה. ביטול הרשמה לכל בחינה ייעשה עד 72 שעות לפני הבחינה, אי ביטול ההרשמה יגרור קנס של 100 ₪ לכל בחינה.
• בכל בחינה על הסטודנט להצטייד באישור הוועדה לקביעת מעמד, זאת כדי ליידע את המשגיח בהקלות שלא מפורטות במידע האישי (לדוגמה: "תוספת זמן"). לא יינתנו הקלות לסטודנט שלא יצטייד באישורים המתאימים !
• אם ההקלה הניתנת רלוונטית לבדיקת הבחינה (לדוגמה: "התעלמות משגיאות כתיב") על הסטודנט להצטייד באישור הוועדה לקביעת מעמד, זאת כדי ליידע את המשגיח בהקלה. על המשגיח להדביק מדבקה המאשרת "התעלמות משגיאות כתיב" על גבי מחברת הבחינה.

AAC Version 2.9