אייקון צפייה במחברת הבחינה

צפייה במחברת הבחינה

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > צפייה במחברת הבחינה

• סטודנט יכול לצפות במחברות הבחינה שלו (לאחר בדיקתן ופרסום הציון), דרך "המידע האישי" לסטודנט.
• הצפייה אפשרית רק במחברות בחינה עם שאלונים פתוחים ובחלק הפתוח של שאלונים משולבים.
• במבחן רב-בררתי, ניתן לצפות בדף התשובות שנסרק לסטודנט על מנת שידע את מספר הנבחן שלו ויוכל לפנות למרצה לחשיפת המבחן.
• הצפייה ללא עלות לסטודנטים ששילמו דמי רווחה. עלות צפייה במחברת לסטודנטים שביטלו את תשלום דמי הרווחה היא חמישה שקלים חדשים.
• סטודנט זכאי לבקש מהמרצה את העבודה הסמינריונית או השנתית שהגיש לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן.

AAC Version 2.9