אייקון שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > שאלות ותשובות
שתי בחינות ברצף
כיצד ניתן להיבחן בשתי בחינות שנקבעו לאותה השעה?
סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות או יותר באותו יום ובאותה השעה, ומעוניין להיבחן בשתיהן בצורה עוקבת (זו אחר זו ברצף), ימלא טופס "שתי בחינות ברצף" (הנמצא באתר המכללה). הסטודנט יגיש את הטופס באמצעות המידע האישי, לא יאוחר משמונה ימים לפני מועד הבחינות
באיזו בחינה הסטודנט יכול להתחיל כאשר יש לו שתי בחינות ברצף?
הבחינה הראשונה אליה ייכנס הסטודנט תהייה הבחינה שאותה רשם בטופס במקום הראשון. ועל כן מומלץ לסטודנט להתחשב בכך בשיקוליו בבואו לקבוע לרישום בטופס מהי הבחינה הראשונה ומהי השנייה.
האם המרצה מחויב בנוכחות בבחינה השנייה?
המרצה אינו מחויב להישאר לבחינה השנייה, ועל כן מומלץ לסטודנט להתחשב בכך בשיקוליו בבואו לקבוע לרישום בטופס מהי הבחינה הראשונה ומהי השנייה.
אם הסטודנט מתחרט לאחר שנרשם – מה עליו לעשות?
אין קנס על ביטול רישום ( אלא אם כן מדובר בבחינות מועדי ב' שנרשמת אליהן על מנת לשפר ציון)
בבחינות מועד ב' שבקשתי בהם להיבחן על מנת לשפר ציון, האם צריך למלא גם טופס לשתי בחינות ברצף או רק טופס אחד?
אם הבחינות החופפות הן בקורסים בהם הסטודנט נבחן לשיפור ציון, עליך להירשם ל"שיפור ציון" דרך המידע האישי ובנוסף למלא ולשלוח את "טופס בקשה להבחן בשתי בחינות" דרך המידע האישי, למדור הבחינות.
אם יש לי שתי בחינות ברצף, האם יש הפסקה בין הבחינות?
בין הבחינות תותר הפסקה של 5-10 דקות בליווי משגיחה. אפשר לנצל את ההפסקה ליציאה לשירותים או לעיון בחומר הבחינה הבא. אם תבחר לנצל את ההפסקה לעיון בחומר הבחינה הבאה, תידרש לעשות זאת בכיתת המבחן הראשונה. לאחר מכן תלווה אותך המשגיחה לכיתת המבחן הבאה.
נושאים כלליים
סטודנט המעוניין לקבל הקלות בבחינות (הקראה/ שכתוב/ הגדלה/ תוספת זמן), לאן עליי לפנות?
הטיפול בקבלת אישורים להקלות והתאמות בבחינות באחריות מרכז התמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים.
היכן מתפרסמות כיתות בחינה?
כיתות הבחינה מתפרסמות במידע האישי ובנוסף בשני מסכים עיקריים ביום הבחינה: האחד ממוקם בכניסה לספריה והשני ממוקם בכניסה לבניין 4.
על הסטודנט לוודא את כיתת הנבחן עפ"י מספר הקורס ולא עפ"י שם המרצה ! (לאותו המרצה יתכנו מס' קורסים הנבחנים באותו היום).
כיצד מקבלים אישורי יציאה לשירותים בזמן בחינה?
הטיפול בקבלת אישור יציאה לשירותים הוא באחריות משרד הדיקאן.
ערעורים
האם בחינה לשיפור ציון כרוכה בתשלום ?
הרשמה לשיפור ציון אינה כרוכה בתשלום, אבל אם נרשמת ולא הופעת תחויב בקנס כספי של 50 ש"ח
בכמה בחינות ניתן לשפר ציון במועד ב' באותה שנה?
אין הגבלה למספר הבחינות אליהם ניתן להירשם לשיפור ציון.
כיצד ניתן להירשם לשיפור ציון?
ראה "נוהל שיפור ציון"
נרשמתי לשיפור ציון וברצוני לבטל את הרישום, מה עלי לעשות?
(תשלום קנס של 50 שקלים)
מאיזה ציון יש להירשם לשיפור ציון?
מציון 60 ומעלה. סטודנט שנכשל במועד א' או שלא ניגש – רשום באופן אוטומטי למועד ב' ולא צריך להירשם לשיפור ציון.
מהו טווח הזמן לרישום לשיפור ציון?
עד שמונה ימים לפני מועד ב' של הבחינה, לאחר מכן לא ניתן יהיה להיבחן במועד ב' ולשפר ציון.
ציונים
במידה והציון המועד ב' נמוך מציון מועד א' – איזה ציון נקבע ?
הציון האחרון הוא הקובע.
ראיתי בלוח בו פורסמו הציונים את האותיות "ט.נ."- מה הן אומרות?
אם פורסם ליד הציון האותיות ט.נ הכוונה היא שהציון טרם נקבע עקב אי הגשת מטלה כלשהי (לדוגמה: עבודה או תרגיל), או במקרה שכתב היד של אותו סטודנט במבחן היה בלתי קריא. על הסטודנט לפנות למרצה להמשך ברור
מהו טווח הזמן בו המרצה נדרש להגיש ציונים?
לא יאוחר מ-14 ימים מיום הבחינה
היכן מתפרסמים ציונים סופיים/ ציוני המטלות?
במידע האישי
מהו ציון עובר בקורס?
יש להתעדכן בידיעון החוג המעודכן לשנת הלימודים.
רישום לבחינת יסוד ביהדות/ הבעה עברית
כיצד נרשמים לבחינת מושגי יסוד ביהדות/ הבעה עברית?
ראה באתר- רישום למושגי יסוד ביהדות/ הבעה עברית.
AAC Version 2.9