אייקון שיפור ציון במועד ב

שיפור ציון במועד ב'

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > שיפור ציון במועד ב'

• לכל סטודנט עומדת הזכות לשפר את ציוניו במועד א'. הבקשה תוגש דרך המידע האישי רק לאחר קבלת ציוני מועד א'. ההרשמה תסתיים / תיסגר שמונה ימים לפני יום הבחינה שנקבע למועד ב'. וכן ניתנת לביטול עד שמונה ימים לפני הבחינה, ללא חיוב.
• חשוב להדגיש, כי הציון האחרון הוא הקובע.
• שיפור ציון מתאפשר במועד ב' של אותו סמסטר או של אותה שנה ורק בשנה"ל שבה נלמד הקורס.
• סטודנט שלא ניגש למועד א' או נכשל בבחינה של מועד א', נרשם באופן אוטומטי למועד ב'. הרישום האוטומטי נקבע יתבצע לפי ציון הבחינה בלבד ולא על סמך שקלול ציון הבחינה יחד עם מטלות אחרות בקורס ככל שנקבעו.
• במקרה בו הסטודנט נרשם לשיפור ציון ומחליט לא להיבחן, מחויב לבצע הוראת ביטול הרשמה (ניתן לבטל דרך המידע האישי). אי ביטול ההרשמה יגרור קנס של 50 ₪ לבחינה. התשלום ייגבה באמצעות הוראת הקבע של הסטודנט.
• סטודנט הזכאי להתאמות/ הקלות ללקויי למידה (כמפורט בסעיף 15) ונרשם לשיפור ציון מחויב להירשם באמצעות המידע האישי, כמו במועד א'.

AAC Version 2.9