אייקון הסבת אקדמאים לתואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד

הסבת אקדמאים לתואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד

המכללה האקדמית אשקלון > ביהס למדעי הבריאות > תואר ראשון בסיעוד > הסבת אקדמאים לתואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד

מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להקנות ידע, כלים ואמצעים למתן טיפול סיעודי כוללני ליחידים ומשפחות בעת בריאות וחולי. זאת, באמצעות פיתוח מיומנויות לתקשורת בין אישית, פיתוח יכולת לניתוח וחשיבה ביקורתית, יכולת לניהול הטיפול ושיתוף פעולה עם עמיתים ובעלי מקצועות בריאות אחרים ובה בעת עבודה בצוות מקצועי. התכנית מכשירה אחים ואחיות מוסמכים ברמה אקדמית  למגוון תפקידים. ההכשרה מיועדת למערכת הבריאות, לבתי חולים ולקהילה על בסיס ידע מדעי נרחב במדעי הסיעוד, הרפואה, החברה וההתנהגות. העשייה הסיעודית מושתתת על התחומים הללו. לבוגרי התכנית יוענק תואר בוגר בסיעוד (.B.S.N) ותעודת אח/ות מוסמכ/ת, בכפוף להצלחה בבחינת רישוי ממשלתית של משרד הבריאות.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים להסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד משלבת רקע עיוני והתנסות קלינית. קורסי היסוד במדעי הסיעוד, הרפואה והחברה, הנלמדים בשנה א', הם בסיס להמשך הלימודים. סיומם בהצלחה הוא תנאי להמשך הלימודים. הלימודים הקליניים וההתנסויות מתחילים בשנה א' (סמסטר ב') ונמשכים בד בבד ללימודים העיוניים במשך כל שנות הלימוד. במסגרת ההתנסויות הקליניות נחשפים הסטודנטים לשדות קליניים במוסדות בריאות שונים, המעניקים שירותי בריאות לאוכלוסייה בכל עת.
תחומי הלמידה הקליניים מתבססים על תכנית לימודים מחייבת של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, ומתקיימים במגוון חטיבות קליניות: חטיבת סיעוד המבוגר ( פנימית, כירורגיה), חטיבת סיעוד האישה, חטיבת סיעוד הילד, חטיבת סיעוד בקהילה, חטיבת סיעוד בבריאות הנפש, סיעוד ברפואה דחופה ומצבי חירום וסיעוד במצבי מוגבלות ושיקום.
הלימודים העיוניים נלמדים בקמפוס המכללה והלימודים הקליניים נלמדים במרכז הסימולציה במכללה ובמגוון שדות קליניים, בשירותי אשפוז ובקהילה של מערכת הבריאות.
משך התכנית שנתיים וחצי – שבעה סמסטרים.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.S.N  בסיעוד  

סמסטר (1) 

נ"ז

סמסטר (2)  

נ"ז

מדעי החיים

 

מדעי החיים

 
  

אנטומיה פיזיולוגיה ב'

4

אנטומיה פיזיולוגיה א'

3

גנטיקה  ואמבריולוגיה

3

כימיה ביוכימיה

3

פרמקולוגיה א'

3

מיקרוביולוגיה וירולוגיה ואימונולוגיה

3

פתולוגיה א'

1

פרקים נבחרים בתזונה

2

מדעי הסיעוד

 

מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר

3

עקרונות הסיעוד הקליני

3

מדעי הסיעוד

 

עקרונות אומדן פיזיקלי

2

מבוא למקצוע סיעוד

3

מדעי ההתנהגות

 

 מיומנויות תקשורת בינאישית

2

פסיכולוגיה התפתחותית

2

מדעי ההתנהגות

 

לימודים קליניים – עיוני

 

מבוא לפסיכולוגיה

2

סיעוד המבוגר (פנימי/כירורגי)

12

מדעי החברה

   

סוציולוגיה של הבריאות

2

  

מבוא לבריאות הציבור

2

  

כללי

   

עזרה ראשונה

1.5

  

סמסטר (3) 

נ"ז

סמסטר (4)  

נ"ז

סמסטר (5) -קיץ 2022

נ"ז

מדעי החיים

 

לימודים קליניים – עיוני

 

מדעי הסיעוד

 

פרמקולוגיה ב'

4

סיעוד הילד והמתבגר

7

חוק ומשפט בבריאות ובסיעוד

2

פתולוגיה ב'

2

סיעוד האישה במעגל הפוריות

7

אבטחת איכות בסיעוד

1

לימודים קליניים -עיוני

 

מדעי הסיעוד

 

ניהול ומנהיגות

2

סיעוד המבוגר (פנימי/כירורגי)

12

מיומנויות הדרכה, תמיכה וייעוץ

2

לימודים קליניים- עיוני

 

סיעוד הזקן בבריאות וחולי

2

סוגיות אתיות בסיעוד

2

סיעוד בקהילה

3

לימודים קליניים – התנסויות

 

לימודים קליניים – התנסויות

 

סיעוד במצבים דחופים וטראומה

3

סיעוד המבוגר – פנימי

2

סיעוד המבוגר- פנימי

1.5

סיעוד בבריאות הנפש

3

סיעוד המבוגר – כירורגי

2

סיעוד המבוגר- כירורגי

1.5

לימודים קליניים – התנסויות

 
    

סיעוד הילד והמתבגר

2

    

סיעוד האישה במעגל הפוריות

2

 

   

סיעוד בקהילה

4

 

   

סיעוד במצבי חירום- ACLS

1

סמסטר (6) 

נ"ז

סמסטר (7) 

נ"ז

לימודים קליניים – התנסויות

 

כללי

 

סיעוד האישה במעגל הפוריות- השלמה

 

עקרונות בשיקום

1

סיעוד בבריאות הנפש

2

סמינר

 

סיעוד במצבים דחופים וטראומה

2

סמינר קליני בסיעוד

3

סיעוד הילד והמתבגר- השלמה

 

לימודים קליניים – התנסויות

 

לימודים קליניים – עיוני

 

התנסות קלינית מתקדמת

7

סיעוד בבריאות הנפש

2

  

בריאות העובד

1

  

כללי

   

מבוא לכלכלת בריאות

2

  

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 144.5 ש"ס (נ"ז)

בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים לפי קביעת המכללה 

סגל מרצים

בראש החוג עומד ד"ר איליה קגן. עימו מלמדים מרצים ומומחים מתחומים קליניים מגוונים, בעלי ניסיון רב בהוראה, בתפקידים קליניים ובמחקר. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך כל שנות התואר ובסיום לימודיו.

תנאי קבלה 

חוג לימודיםממוצע תואר ראשוןדרישות נוספותחריגים
הסבת אקדמאים לתואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד75ראיון קבלה אישי.
גיל 18 ומעלה.
אישור הצהרת בריאות
אישור היעדר רישום פלילי
התחייבות לקבלת חיסונים
עד 10% מכלל המתקבלים

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לץ כאן

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים. 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

AAC Version 2.9