סגל המרצים בחוג לתזונה מורכב ממרצים, אנשי אקדמיה וחוקרים מן השורה הראשונה, המשולבים בכל תחומי המחקר. בסגל – מרצים המגיעים ממוסדות בריאות, מחקר ותעשייה, ולפיכך הידע המועבר לסטודנטים הוא מדעי, מעשי, מעודכן וענייני.

AAC Version 2.9