אייקון הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב

הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרזים > מכרזים לא פעילים > הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת רכב מסוג פורד אקספלורר שנת ייצור 2017 מס' רישוי 4638355.

2. ניתן לראות את הרכב בתיאום מראש בטלפון 050-6385041 החל מיום שלישי 5.1.21 עד יום שישי 8.1.21.

3. אין המוסד אחראי למצבו ותקינותו של הרכב.

4. יש להגיש הצעות בכתב בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מן המחיר המוצע, לא יאוחר מיום רביעי 13.1.21 עד השעה 12:00 במשרדי רכש ולוגיסטיקה במכללה.

5. המחאה של מציע שיחזור בו מהצעתו תחולט.

 

המוסד אינו חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

AAC Version 2.9