אייקון מכרז מספר 1010/22 לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות

מכרז מספר 1010/22 לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרזים > מכרזים לא פעילים > מכרז מספר 1010/22 לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות

מכרז מספר 1010/22 לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות

 

למכרז

שאלות ותשובות הבהרה

AAC Version 2.9