אייקון המרכז לקידום ושיפור ההוראה

המרכז לקידום ושיפור ההוראה

המכללה האקדמית אשקלון > המרכז לקידום ושיפור ההוראה

המרכז לקידום ההוראה מופקד על הפיתוח המקצועי של סגל המרצים במכללה. מטרותיו  העיקריות של המרכז הן להעשיר את הידע והכישורים הפדגוגיים של המרצים, בהלימה למיומנויות המאה ה-21, לפתח תהליכי הוראה-למידה מיטביים, לעודד מחקר אודות הוראה באקדמיה ולספק משוב למרצים באמצעות סקרי הערכת הוראה.

פעילות המרכז לשם טיפוח ההוראה והעצמה פדגוגית של סגל המרצים מבוססת על סדנאות בתחומים שונים, למידה תוך כדי התנסות, ולמידת עמיתים.

במקביל, פועל המרכז למתן ביטוי לחוויות הלמידה של הסטודנטים כגורם ממשב עבור המרצים, באמצעות העברת סקרי הערכת הוראה, ניתוח ממצאיהם והבאתם לידיעת המרצים.

אייקון מנהל המרכז לקידום ולשיפור ההוראה

מנהל המרכז לקידום ולשיפור ההוראה

ווידג'ט ריק
AAC Version 2.9