אייקון קול קורא למחקר בתחום ההוראה באקדמיה

קול קורא למחקר בתחום ההוראה באקדמיה

המכללה האקדמית אשקלון > המרכז לקידום ושיפור ההוראה > המרכז לקידום ושיפור ההוראה > קול קורא למחקר בתחום ההוראה באקדמיה

קול קורא למחקר יישומי לקידום ההוראה, הלמידה וההערכה בעידן של מציאות משתנה
המרכז לקידום ההוראה במכללה האקדמית אשקלון רואה חשיבות רבה במחקר של מרצי המכללה בנושא הוראה, למידה והערכה באקדמיה

ופועל לעידוד המחקר בתחום.
המרכז קורא למרצי המכללה לערוך מחקר בתחום הוראה, למידה והערכה באקדמיה בעידן של מציאות משתנה, תוך מימון עלויות המחקר וסיוע בפרסומו.
מרצים המעוניינים בכך, מוזמנים לשלוח הצעת מחקר למ"מ ראש המרכז לקידום ההוראה, ד"ר דנה אייזנקוט, עד לתאריך 1.3.2019.

על הצעת המחקר לכלול את המרכיבים הבאים:

הצעות המחקר ייבחנו בשיתוף ראש הרשות למחקר ופרסומים במכללה, פרופ' יצחק רייטר.
המחקר שייבחר יתוקצב מטעם המרכז לקידום ההוראה עד 20,000 ₪.

הצעות המחקר ייבחנו בשיתוף ראש הרשות למחקר ופרסומים במכללה, פרופ' יצחק רייטר.
המחקר שייבחר יתוקצב מטעם המרכז לקידום ההוראה עד 20,000 ₪.

קריטריונים לשיפוט הצעות המחקר:

לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר דנה אייזנקוט: dana-aizenkot@walla.com

AAC Version 2.9