אייקון תכנית השתלמות שנתית למרצים

תכנית השתלמות שנתית למרצים

המכללה האקדמית אשקלון > המרכז לקידום ושיפור ההוראה > המרכז לקידום ושיפור ההוראה > תכנית השתלמות שנתית למרצים

המרכז מקיים הכשרות מקצועיות לכלל המרצים בשלוש תקופות במהלך השנה:

1. חופשת בחינות בין הסמסטרים.
2. חופשת בחינות בתום סמסטר ב'.
3. לפני סמסטר א'.

ההשתלמויות כוללות:

1.  סדנאות כלליות בנושאים הבאים: בניית מבחנים, הוראה ברוח המאה ה-21, פיתוח ארגז כלים פדגוגי ופיתוח כישורים בינאישיים. בחירת הנושאים נקבעה ע"פ דגשי       המכללה ושאלון שהועבר למרצים. להשתתפות בשאלון לחצו כאן.
2. סדנאות הטכנולוגיות, העוסקות בשילוב כלים טכנולוגיים בהוראה ובלמידה.

בנוסף לסדנאות לכלל המרצים, מתקיימים סמינרים חוגיים בנושאים הקשורים לקידום ההוראה, על פי הזמנת ראשי החוגים.

AAC Version 2.9