אייקון תמיכה וליווי אישיים למרצים

תמיכה וליווי אישיים למרצים

המכללה האקדמית אשקלון > המרכז לקידום ושיפור ההוראה > המרכז לקידום ושיפור ההוראה > תמיכה וליווי אישיים למרצים

1. ליווי וחניכה למרצים חדשים למשך שלוש השנים הראשונות להוראתם.
ראשי החוגים יאתרו מרצים חדשים וכן יגייסו מרצים בכירים ו/או מרצים שהישגיהם בשאלוני הערכת הוראה גבוהים, לשם הדרכתם. תהליך ההדרכה יכלול את המרכיבים הבאים:
א. סיוע בתכנון קורסים והדרכה בבנייתם.
ב. מפגשים בני 90 דקות אחת לשבועיים, שיכללו תצפית של 30 דק' במרצה המודרך במהלך שיעור ולאחר מכן מפגש אישי של כ-60 דקות לניתוח התצפית, הפקת תובנות והרחבת ארגז הכלים הפדגוגיים של המודרך.
ג. סיוע והדרכה בבניית מבחנים.
בסך הכל יתקיימו כ-15 מפגשי הדרכה לאורך שנה"ל (שבעה בכל סמסטר ואחד בין הסמסטרים). המרצים המדריכים יתוגמלו בגין תפקידם.
2. טיפול במרצים שהישגיהם בשאלוני הערכת הוראה נמוכים.
ראשי החוגים יאתרו מרצים שהישגיהם בשאלוני הערכת הוראה נמוכים וכן יגייסו מרצים בכירים ו/או מרצים שהישגיהם בשאלוני הערכת הוראה גבוהים, לשם הדרכתם. תהליך ההדרכה יכלול את המרכיבים הבאים:
א. ניתוח ממצאי שאלון הערכת הוראה, הפקת תובנות וגזירת יעדים לשנה"ל. יתקיים בראשית שנה"ל.
ב. מפגשים בני 90 דקות אחת לשבועיים, שיכללו תצפית של 30 דק' במהלך שיעור ולאחר מכן מפגש אישי של כ-60 דקות לניתוח התצפית, הפקת תובנות והרחבת ארגז הכלים הפדגוגיים של המודרך.
ג. ניתוח ממצאי שאלון הערכת הוראה בתום שנה"ל, בחינת התקדמות המרצה המודרך, הפקת תובנות וגזירת יעדים לשנה"ל הבאה. יתקיים בתום שנה"ל.
בסך הכל יתקיימו כ-15 מפגשי הדרכה לאורך שנה"ל (שבעה בכל סמסטר ואחד בתום סמסטר ב'). המרצים המדריכים יתוגמלו בגין תפקידם.

AAC Version 2.9