אייקון פרסומי המכון

פרסומי המכון

המכללה האקדמית אשקלון > פרסומים ומחקרים > פרסומי המכון

עד כה הוציא המכון 4 חוברות הכוללות סקירה מקיפה בנושאים הקשורים בשיקום אסירים לצד שילוב ממצאי מחקרים שנערכו במכון:

AAC Version 2.9